Harjoittelu syke
Ikä
Leposyke
Maxsyke
Aeorobinen
harjoitus syke n:  65-75 %
 VO2 Max:sta
Anaerobisen kynnyksen
harjoitus syke n: 
83-90 %
VO2 Max:sta
VO2 - harjoitus syke         n: 90-100 %
VO2 Max:sta
Mies   Nainen Kuuntel kuitenkin kehoasi !!!


 

Arvioitu  Max VO2 :

Tämä laskuri on taas sellainen ettei kannata suhtautua kovinkaan vakavasti

Juostu aika 10 km:  min  sek 
Kyseiselle ajalle tarvittava VO2 Max: 
Laskimessa käytetty David Costil:in  kaavaa : Max VO2 = 120.8 - (1.54 * Aika 10 km)