Painoindeksin laskija    

Viiterajat soveltuvat parhaiten 20 - 60 vuotiaille.
 Ennen pituuskasvun päättymistä painoindeksiä
 ei voi käyttää lihavuuden mittaamiseen.
 Erittäin lihaksikkailla painoindeksit ovat hieman
 korkeammat.

Alipaino                         alle   18,5
Normaali                          18,5 - 25
Lievä ylipaino                    25 - 30
Merkittävä ylipaino            30 - 35
Vaikea ylipaino                 35 - 40
Sairaalloinen ylipaino        yli    40

Anna pituutesi ja painosi

Pituus (cm):

Paino (kg):

Painoindeksi: